CÔNG KHAI THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM HỌC 2019 -2020


CÔNG KHAI THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM HỌC 2019 -2020

TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 10/2019

Tuần 1: từ ngày 30/09-04/10/2019

Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ"    - Bữa chính: 9.500đ

                                               - Bữa Phụ:    4.000đ

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

Ghi chú

2

30/09/2019

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

- Mì thịt

 

 

3

01/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt rim cà chua

- Canh xương rau ngót

 

- Sữa đậu bánh mì

 

4

02/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt gà + thịt lợn rim

- Canh xương bí xanh

 

- Bún xương

 

5

03/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh cua ( cáy) rau đay- mồng tơi

 

- Xôi ruốc

 

6

04/10/2019

- Cơm trắng

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh tôm ( tép) bí xanh ( bầu)

 

- Cháo xương

 

                               

                                     

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

      Bình Khê, ngày 27 tháng 09 năm 2019

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền

 

 

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10/2019

Tuần 1: từ ngày 30/09-04/10/2019

Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ"    - Bữa chính: 5.500đ

                                                   - Bữa Phụ:    3.000đ

                                                   - Bữa chính:  5.000đ

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

Bữa chính

Ghi chú

2

30/09/2019

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

- Sữa Vinamilk

 

- Mì thịt

 

 

3

01/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt rim cà chua

- Canh xương rau ngót

 

- Chuối

 

- Sữa đậu bánh mì

 

4

02/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt gà + thịt lợn rim

- Canh xương bí xanh

 

- Sữa Vinamilk

 

- Bún xương

 

5

03/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh cua ( cáy) rau đay- mồng tơi

 

- Bánh bông lan

 

- Xôi ruốc

 

6

04/10/2019

- Cơm trắng

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh tôm ( tép) bí xanh ( bầu)

 

- Sữa Vinamilk

 

- Cháo xương

 

                               

                                     

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

      Bình Khê, ngày 27 tháng 09 năm 2019

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền

 

 

 

 

TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 10/2019

Tuần 2: từ ngày 07/10-11/10/2019

Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ"    - Bữa chính: 9.500đ

                                               - Bữa Phụ:    4.000đ

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

Ghi chú

2

07/10/2019

- Cơm trắng

- Trứng đúc thịt

- Canh xương rau ngót

 

- Chè đậu đen

 

3

08/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt, Cá sốt cà chua

- Canh cá rau cải

 

- Xôi ruốc

 

4

09/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh cua ( cáy) rau đay, mồng tơi

 

 

- Bún xương

 

5

10/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh xương bí đỏ

 

- Sữa đậu bánh mì

 

6

11/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt rim cà chua

- Canh xương rau cải

 

-  Mì thịt

 

 

                               

                                     

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

      Bình Khê, ngày 04 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền

 

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10/2019

Tuần 2: từ ngày 07/10-11/10/2019

Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ"    - Bữa chính: 5.500đ

                                                   - Bữa Phụ:    3.000đ

                                                   - Bữa chính:  5.000đ

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

Bữa chính

Ghi chú

2

07/10/2019

- Cơm trắng

- Trứng đúc thịt

- Canh xương rau ngót

 

- Bánh bông lan

 

- Chè đậu đen

 

3

08/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt, Cá sốt cà chua

- Canh cá rau cải

 

- Chuối

 

- Xôi ruốc

 

4

09/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh cua ( cáy) rau đay, mồng tơi

 

 

- Sữa Vinamilk

 

 

- Bún xương

 

5

10/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh xương bí đỏ

 

- Đu đủ

 

 

- Sữa đậu bánh mì

 

6

11/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt rim cà chua

- Canh xương rau cải

 

- Sữa Vinamilk

 

-  Mì thịt

 

 

                               

                                     

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

      Bình Khê, ngày 04 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền

 

 

 

 

TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 10/2019

Tuần 3: từ ngày 14/10-18/10/2019

Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ"    - Bữa chính: 9.500đ

                                               - Bữa Phụ:    4.000đ

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

Ghi chú

2

14/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

- Mì thịt

 

 

3

15/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt rim cà chua

- Canh xương rau ngót

 

- Sữa đậu bánh mì

 

4

16/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt gà + thịt lợn rim

- Canh xương bí xanh

 

- Bún xương

 

5

17/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh cua ( cáy) rau đay- mồng tơi

 

- Xôi ruốc

 

6

18/10/2019

- Cơm trắng

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh tôm ( tép) bí xanh ( bầu)

 

- Cháo xương

 

                               

                                     

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

      Bình Khê, ngày 11 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền

 

 

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10/2019

Tuần 3: từ ngày 30/09-04/10/2019

Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ"   - Bữa chính: 5.500đ

                                                   - Bữa Phụ:    3.000đ

                                                   - Bữa chính:  5.000đ

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

Bữa chính

Ghi chú

2

14/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

- Sữa Vinamilk

 

- Mì thịt

 

 

3

15/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt rim cà chua

- Canh xương rau ngót

 

- Chuối

 

- Sữa đậu bánh mì

 

4

16/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt gà + thịt lợn rim

- Canh xương bí xanh

 

- Sữa Vinamilk

 

- Bún xương

 

5

17/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh cua ( cáy) rau đay- mồng tơi

 

- Bánh bông lan

 

- Xôi ruốc

 

6

18/10/2019

- Cơm trắng

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh tôm ( tép) bí xanh ( bầu)

 

- Sữa Vinamilk

 

- Cháo xương

 

                               

                                     

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

      Bình Khê, ngày 11 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 10/2019

Tuần 4: từ ngày 21/10-25/10/2019

Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ"    - Bữa chính: 9.500đ

                                               - Bữa Phụ:    4.000đ

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

Ghi chú

2

21/10/2019

- Cơm trắng

- Trứng đúc thịt

- Canh xương rau ngót

 

- Chè đậu đen

 

3

22/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt, Cá sốt cà chua

- Canh cá rau cải

 

- Xôi ruốc

 

4

23/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh cua ( cáy) rau đay, mồng tơi

 

 

- Bún xương

 

5

24/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh xương bí đỏ

 

- Sữa đậu bánh mì

 

6

25/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt rim cà chua

- Canh xương rau cải

 

-  Mì thịt

 

 

                               

                                     

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

      Bình Khê, ngày 18 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền

 

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10/2019

Tuần 4: từ ngày 21/10-25/10/2019

Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ"    - Bữa chính: 5.500đ

                                                   - Bữa Phụ:    3.000đ

                                                   - Bữa chính:  5.000đ

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

Bữa chính

Ghi chú

2

21/10/2019

- Cơm trắng

- Trứng đúc thịt

- Canh xương rau ngót

 

- Bánh bông lan

 

- Chè đậu đen

 

3

22/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt, Cá sốt cà chua

- Canh cá rau cải

 

- Chuối

 

- Xôi ruốc

 

4

23/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh cua ( cáy) rau đay, mồng tơi

 

 

- Sữa Vinamilk

 

 

- Bún xương

 

5

24/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh xương bí đỏ

 

- Đu đủ

 

 

- Sữa đậu bánh mì

 

6

25/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt rim cà chua

- Canh xương rau cải

 

- Sữa Vinamilk

 

-  Mì thịt

 

 

                               

                                     

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

      Bình Khê, ngày 18 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền

 

 

 

 

TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 10/2019

Tuần 5: từ ngày 28/10-01/11/2019

Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ"    - Bữa chính: 9.500đ

                                               - Bữa Phụ:    4.000đ

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

Ghi chú

2

28/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

- Mì thịt

 

 

3

29/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt rim cà chua

- Canh xương rau ngót

 

- Sữa đậu bánh mì

 

4

30/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt gà + thịt lợn rim

- Canh xương bí xanh

 

- Bún xương

 

5

31/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh cua ( cáy) rau đay- mồng tơi

 

- Xôi ruốc

 

6

01/11/2019

- Cơm trắng

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh tôm ( tép) bí xanh ( bầu)

 

- Cháo xương

 

                               

                                     

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

      Bình Khê, ngày 25 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền

 

 

 

 

TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 10/2019

Tuần 5: từ ngày 28/10-01/11/2019

Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ"    - Bữa chính: 5.500đ

                                                   - Bữa Phụ:    3.000đ

                                                   - Bữa chính:  5.000đ

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

Bữa chính

Ghi chú

2

28/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

- Sữa Vinamilk

 

- Mì thịt

 

 

3

29/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt rim cà chua

- Canh xương rau ngót

 

- Chuối

 

- Sữa đậu bánh mì

 

4

30/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt gà + thịt lợn rim

- Canh xương bí xanh

 

- Sữa Vinamilk

 

- Bún xương

 

5

31/10/2019

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh cua ( cáy) rau đay- mồng tơi

 

- Bánh bông lan

 

- Xôi ruốc

 

6

01/11/2019

- Cơm trắng

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh tôm ( tép) bí xanh ( bầu)

 

- Sữa Vinamilk

 

- Cháo xương

 

                               

                                     

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

      Bình Khê, ngày 25 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu