Lịch công tác
Thứ sáu, ngày 05/06/2020
8 giờ 00

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng: Chấm SKKN, GPST tại trường. Trực bán trú.

- Đ/c Trần Thị Kim Nhung - Phó hiệu trưởng: Chấm SKKN, GPST tại trường.

- Đ/c Vũ Thị Hiền - Phó hiệu trưởng: Chấm SKKN, GPST tại trường. TRực đón sớm, trả muộn.

Hôm nay: Thứ năm, ngày 04 / 06 / 2020
8 giờ 00

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng: Chấm SKKN, GPST tại trường. Trực đón sớm trả muộn.

- Đ/c Trần Thị Kim Nhung - Phó hiệu trưởng: Chấm SKKN, GPST tại trường.

- Đ/c Vũ Thị Hiền - Phó hiệu trưởng: Chấm SKKN, GPST tại trường. Trực bán trú.