Tuyển sinh đầu cấp

Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO
Năm học 2020 - 2021

Chỉ tiêu tuyển sinh:
Tuyển sinh trẻ từ 03 tháng tuổi đến 5 tuổi có hộ khẩu tại địa bàn xã Bình Khê- Thị xã Đông Triều- tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể: Năm học 2020-2021: Nhà trưởng tuyển sinh 207 trẻ: 1. Nhà Trẻ: Từ 12- 24 tháng: 69 trẻ 2. Mẫu giáo: + Trẻ từ 3-5 tuổi: 138 trẻ + Trẻ 5-6 tuổi: 45 trẻ
Hướng dẫn tuyển sinh:
Bé được nhập học chính thức sau khi hoàn thành quy trình sau: Bước 1: Ghi danh đăng ký và nộp hồ sơ dự tuyển tại văn phòng nhà trường. Bước 2: Nộp hồ sơ dự tuyển bao gồm: - Hồ sơ đăng ký dự tuyển (theo mẫu). - Bản sao giấy khai sinh - Bản sao hộ khẩu gia đình - 02 ảnh của bé (Ảnh 3x4) Bước 3: Bé nhận lớp, nhập học và làm thủ tục theo hướng dẫn.
Tuyến tuyển sinh:
- Khu vực 05 thôn của xã Bình Khê: Đòng Đò, Ninh Bình, Quảng Mản, Trại Dọc, Tây Sơn. - Trẻ ở nơi khác đến đang cư trú tại địa bàn.
Điều kiện tuyển sinh:
- Trẻ từ 03 tháng tuổi đến 5 tuổi - Có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã Bình Khê - Thị xã Đông Triều- tỉnh Quảng Ninh. - Trẻ ở nơi khác đến đang cư trú tại địa bàn. - Có đơn đăng ký của PHHS (Theo mẫu trong hồ sơ tuyển sinh).
Hướng dẫn sau đăng ký:
- Bé nhận phiếu vào lớp. - Phụ huynh học sinh đăng ký thông tin cho bé trước khi nhập học. - Phô tô hồ sơ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, giấy kết luận của Bác sĩ trẻ tự kỷ, khuyết tật... (nếu có) - Thời gian đăng ký nộp hồ sơ từ ngày 01/08/2020 đến hết chỉ tiêu - Địa điểm: Văn phòng trường MN Hoa Anh Đào- Thôn Ninh Bình- xã Bình Khê- TX Đông Triều- tỉnh Quảng Ninh.
Tin mới nhất