Thực đơn tháng 01/ 2018


TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

 

THỰC ĐƠN THÁNG 01/2018

Tuần 1: từ ngày 01/01-05/01/2018( Đối tượng : Mẫu giáo + Nhà trẻ )

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

2

01/01/2018

- Cơm trắng

- Tôm rim thịt

- Canh thịt rau cúc

 

- Cháo khoai đỗ xanh

3

02/01/2018

- Cơm trắng

- Thịt rim cà chua

- Canh xương bí xanh

 

- Chè đỗ đen.

 

4

03/01/2018

- Cơm trắng

- Trứng đúc thịt

- Canh xương bắp cải

 

- Cháo xương đỗ xanh

5

04/01/2018

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương củ quả

 

- Bún xương

 

6

05/01/2018

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh xương bí đỏ

 

- Xôi ruốc

 

                              

 NGƯỜI DUYỆT

Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Kim Nhung

 

        Bình Khê, ngày 30 tháng 12 năm 2017

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

 

 

 

 

Trần Thị Hường

 

 

 

 

TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

 

THỰC ĐƠN THÁNG 01/2018

Tuần 2: từ ngày 08/01-12/01/2018 ( Đối tượng : Mẫu giáo + Nhà trẻ )

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

2

08/01/2018

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương khoai tây

 

- Mỳ thịt

 

3

09/01/2018

- Cơm trắng

- Tôm thịt rim

- Canh thịt bí xanh

 

- Chè đỗ đen

4

10/01/2018

- Cơm trắng

- Thịt rim cà chua

- Canh  xương củ quả

 

- Bún xương

5

11/01/2018

- Cơm trắng

- Ruốc lạc vừng

- Canh thịt rau cúc

 

- Xôi ruốc

 

6

12/01/2018

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh bắp cải thịt

 

- Cháo khoai đỗ xanh

                                                                            

                              

 NGƯỜI DUYỆT

Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Kim Nhung

 

        Bình Khê, ngày 30 tháng 12 năm 2017

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

 

 

 

 

Trần Thị Hường

 

 

 

 

TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

 

THỰC ĐƠN THÁNG 01/2018

Tuần 3: từ ngày 15/01-19/01/2018( Đối tượng : Mẫu giáo + Nhà trẻ )

 

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

2

15/01/2018

- Cơm trắng

- Tôm rim thịt

- Canh thịt rau cúc

 

- Cháo khoai đỗ xanh

3

16/01/2018

- Cơm trắng

- Thịt rim cà chua

- Canh xương bí xanh

 

- Chè đỗ đen.

 

4

17/01/2018

- Cơm trắng

- Trứng đúc thịt

- Canh xương bắp cải

 

- Cháo xương đỗ xanh

5

18/01/2018

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương củ quả

 

- Bún xương

 

6

19/01/2018

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh xương bí đỏ

 

- Xôi ruốc

 

                              

 NGƯỜI DUYỆT

Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Kim Nhung

 

        Bình Khê, ngày 30 tháng 12 năm 2017

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

 

 

 

 

Trần Thị Hường

 

 

 

TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

THỰC ĐƠN THÁNG 01/2018

Tuần 4: từ ngày 22/01-26/01/2018 ( Đối tượng : Mẫu giáo + Nhà trẻ )

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

2

22/01/2018

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương khoai tây

 

- Mỳ thịt

 

3

23/01/2018

- Cơm trắng

- Tôm thịt rim

- Canh thịt bí xanh

 

- Chè đỗ đen

4

24/01/2018

- Cơm trắng

- Thịt rim cà chua

- Canh  xương củ quả

 

- Bún xương

5

25/01/2018

- Cơm trắng

- Ruốc lạc vừng

- Canh thịt rau cúc

 

- Xôi ruốc

 

6

26/01/2018

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh bắp cải thịt

 

- Cháo khoai đỗ xanh

                                                                            

                              

 NGƯỜI DUYỆT

Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Kim Nhung

 

        Bình Khê, ngày 30 tháng 12 năm 2017

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

 

 

 

 

Trần Thị Hường

 

 

 

 

TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

 

THỰC ĐƠN THÁNG 01/2018

Tuần 5: từ ngày 29/01-02/02/2018( Đối tượng : Mẫu giáo + Nhà trẻ )

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

2

29/01/2018

- Cơm trắng

- Tôm rim thịt

- Canh thịt rau cúc

 

- Cháo khoai đỗ xanh

3

30/01/2018

- Cơm trắng

- Thịt rim cà chua

- Canh xương bí xanh

 

- Chè đỗ đen.

 

4

31/01/2018

- Cơm trắng

- Trứng đúc thịt

- Canh xương bắp cải

 

- Cháo xương đỗ xanh

5

01/02/2018

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương củ quả

 

- Bún xương

 

6

02/02/2018

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh xương bí đỏ

 

- Xôi ruốc

 

                              

 NGƯỜI DUYỆT

Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Kim Nhung

 

        Bình Khê, ngày 30 tháng 12 năm 2017

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

 

 

 

 

Trần Thị Hường

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu