THỰC ĐƠN THÁNG 12/2019

TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 12/2019
Tuần 1: từ ngày 02/12-06/12/2019
Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ" - Bữa chính: 9.500đ
- Bữa Phụ: 4.000đ

Thứ Bữa chính Bữa phụ Ghi chú
2
02/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt đậu sốt cà chua
- Canh xương bí đỏ
- Mì thịt

3
03/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt rim cà chua
- Canh xương củ quả
- Sữa đậu bánh mì

4
04/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt gà + thịt lợn rim
- Canh xương bắp cải
- Cháo xương
5
05/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt kho tàu trứng cút
- Canh thịt rau cúc
- Bún xương
6
06/12/2019 - Cơm trắng
- Tôm thịt sốt cà chua
- Canh xương bí xanh
- Xôi ruốc
NGƯỜI DUYỆT
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hằng Bình Khê, ngày 29 tháng 11 năm 2019
NGƯỜI XD THỰC ĐƠN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị HiềnTHỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 12/2019
Tuần 1: từ ngày 02/12-06/12/2019
Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ" - Bữa chính: 5.500đ
- Bữa Phụ: 3.000đ
- Bữa chính: 5.000đ

Thứ Bữa chính Bữa phụ Bữa chính Ghi chú
2
02/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt đậu sốt cà chua
- Canh xương bí đỏ
- Sữa Vinamilk
- Mì thịt

3
03/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt rim cà chua
- Canh xương củ quả
- Chuối
- Sữa đậu bánh mì
4
04/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt gà + thịt lợn rim
- Canh xương bắp cải
- Sữa Vinamilk
- Cháo xương
5
05/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt kho tàu trứng cút
- Canh thịt rau cúc
- Đu đủ
- Bún xương
6
06/12/2019 - Cơm trắng
- Tôm thịt sốt cà chua
- Canh xương bí xanh
- Sữa Vinamilk
- Xôi ruốc
NGƯỜI DUYỆT
HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thị Thu Hằng Bình Khê, ngày 29 tháng 11 năm 2019
NGƯỜI XD THỰC ĐƠN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Vũ Thị Hiền


TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 12/2019
Tuần 2: từ ngày 09/12-13/12/2019
Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ" - Bữa chính: 9.500đ
- Bữa Phụ: 4.000đ

Thứ Bữa chính Bữa phụ Ghi chú
2
09/12/2019 - Cơm trắng
- Trứng đúc thịt
- Canh xương khoai tây, cà rốt
- Chè đậu đen
3
10/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt gà + thịt lợn rim
- Canh xương bắp cải
- Cháo xương
4
11/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt đậu sốt cà chua
- Canh xương bí đỏ
- Xôi ruốc
5
12/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt kho tàu trứng cút
- Canh xương củ quả
- Sữa đậu bánh mì

6
13/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt rim cà chua
- Canh xương rau cúc
- Bún xươngNGƯỜI DUYỆT
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hằng Bình Khê, ngày 29 tháng 11 năm 2019
NGƯỜI XD THỰC ĐƠN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Hiền

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 12/2019
Tuần 2: từ ngày 09/12-13/12/2019
Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ" - Bữa chính: 5.500đ
- Bữa Phụ: 3.000đ
- Bữa chính: 5.000đ

Thứ Bữa chính Bữa phụ Bữa chính Ghi chú
2
09/12/2019 - Cơm trắng
- Trứng đúc thịt
- Canh xương khoai tây, cà rốt
- Sữa Vinamilk
- Chè đậu đen
3
10/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt gà + thịt lợn rim
- Canh xương bắp cải
- Chuối
- Cháo xương
4
11/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt đậu sốt cà chua
- Canh xương bí đỏ
- Sữa Vinamilk
- Xôi ruốc
5
12/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt kho tàu trứng cút
- Canh xương củ quả
- Bánh
bông lan
- Sữa đậu bánh mì
6
13/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt rim cà chua
- Canh xương rau cúc
- Sữa Vinamilk
- Bún xươngNGƯỜI DUYỆT
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hằng Bình Khê, ngày 29 tháng 11 năm 2019
NGƯỜI XD THỰC ĐƠN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị HiềnTRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 12/2019
Tuần 3: từ ngày 16/12-20/12/2019
Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ" - Bữa chính: 9.500đ
- Bữa Phụ: 4.000đ

Thứ Bữa chính Bữa phụ Ghi chú
2
16/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt đậu sốt cà chua
- Canh xương bí đỏ
- Mì thịt

3
17/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt rim cà chua
- Canh xương củ quả
- Sữa đậu bánh mì

4
18/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt gà + thịt lợn rim
- Canh xương bắp cải
- Cháo xương
5
19/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt kho tàu trứng cút
- Canh thịt rau cúc
- Bún xương
6
20/12/2019 - Cơm trắng
- Tôm thịt sốt cà chua
- Canh xương bí xanh
- Xôi ruốc
NGƯỜI DUYỆT
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hằng Bình Khê, ngày 06 tháng 12 năm 2019
NGƯỜI XD THỰC ĐƠN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị HiềnTHỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 12/2019
Tuần 3: từ ngày 16/12-20/12/2019
Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ" - Bữa chính: 5.500đ
- Bữa Phụ: 3.000đ
- Bữa chính: 5.000đ

Thứ Bữa chính Bữa phụ Bữa chính Ghi chú
2
16/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt đậu sốt cà chua
- Canh xương bí đỏ
- Sữa Vinamilk
- Mì thịt

3
17/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt rim cà chua
- Canh xương củ quả
- Chuối
- Sữa đậu bánh mì
4
18/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt gà + thịt lợn rim
- Canh xương bắp cải
- Sữa Vinamilk
- Cháo xương
5
19/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt kho tàu trứng cút
- Canh thịt rau cúc
- Đu đủ
- Bún xương
6
20/12/2019 - Cơm trắng
- Tôm thịt sốt cà chua
- Canh xương bí xanh
- Sữa Vinamilk
- Xôi ruốc
NGƯỜI DUYỆT
HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thị Thu Hằng Bình Khê, ngày 06 tháng 12 năm 2019
NGƯỜI XD THỰC ĐƠN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Vũ Thị Hiền


TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 12/2019
Tuần 4: từ ngày 23/12-27/12/2019
Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ" - Bữa chính: 9.500đ
- Bữa Phụ: 4.000đ

Thứ Bữa chính Bữa phụ Ghi chú
2
23/12/2019 - Cơm trắng
- Trứng đúc thịt
- Canh xương khoai tây, cà rốt
- Chè đậu đen
3
24/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt gà + thịt lợn rim
- Canh xương bắp cải
- Cháo xương
4
25/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt đậu sốt cà chua
- Canh xương bí đỏ
- Xôi ruốc
5
26/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt kho tàu trứng cút
- Canh xương củ quả
- Sữa đậu bánh mì

6
27/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt rim cà chua
- Canh xương rau cúc
- Bún xươngNGƯỜI DUYỆT
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hằng Bình Khê, ngày 06 tháng 12 năm 2019
NGƯỜI XD THỰC ĐƠN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Hiền

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 12/2019
Tuần 4: từ ngày 23/12-27/12/2019
Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ" - Bữa chính: 5.500đ
- Bữa Phụ: 3.000đ
- Bữa chính: 5.000đ

Thứ Bữa chính Bữa phụ Bữa chính Ghi chú
2
23/12/2019 - Cơm trắng
- Trứng đúc thịt
- Canh xương khoai tây, cà rốt
- Sữa Vinamilk
- Chè đậu đen
3
24/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt gà + thịt lợn rim
- Canh xương bắp cải
- Chuối
- Cháo xương
4
25/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt đậu sốt cà chua
- Canh xương bí đỏ
- Sữa Vinamilk
- Xôi ruốc
5
26/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt kho tàu trứng cút
- Canh xương củ quả
- Bánh
bông lan
- Sữa đậu bánh mì
6
27/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt rim cà chua
- Canh xương rau cúc
- Sữa Vinamilk
- Bún xươngNGƯỜI DUYỆT
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hằng Bình Khê, ngày 20 tháng 12 năm 2019
NGƯỜI XD THỰC ĐƠN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị HiềnTRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 12/2019
Tuần 5: từ ngày 30/12-03/01/2020
Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ" - Bữa chính: 9.500đ
- Bữa Phụ: 4.000đ

Thứ Bữa chính Bữa phụ Ghi chú
2
30/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt đậu sốt cà chua
- Canh xương bí đỏ
- Mì thịt

3
31/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt rim cà chua
- Canh xương củ quả
- Sữa đậu bánh mì

4
01/01/2020 - Cơm trắng
- Thịt gà + thịt lợn rim
- Canh xương bắp cải
- Cháo xương
5
02/01/2020 - Cơm trắng
- Thịt kho tàu trứng cút
- Canh thịt rau cúc
- Bún xương
6
03/01/2020 - Cơm trắng
- Tôm thịt sốt cà chua
- Canh xương bí xanh
- Xôi ruốc
NGƯỜI DUYỆT
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hằng Bình Khê, ngày 20 tháng 12 năm 2019
NGƯỜI XD THỰC ĐƠN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị HiềnTHỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 12/2019
Tuần 5: từ ngày 30/12-03/01/2020
Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ" - Bữa chính: 5.500đ
- Bữa Phụ: 3.000đ
- Bữa chính: 5.000đ

Thứ Bữa chính Bữa phụ Bữa chính Ghi chú
2
30/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt đậu sốt cà chua
- Canh xương bí đỏ
- Sữa Vinamilk
- Mì thịt

3
31/12/2019 - Cơm trắng
- Thịt rim cà chua
- Canh xương củ quả
- Chuối
- Sữa đậu bánh mì
4
01/01/2020 - Cơm trắng
- Thịt gà + thịt lợn rim
- Canh xương bắp cải
- Sữa Vinamilk
- Cháo xương
5
02/01/2020 - Cơm trắng
- Thịt kho tàu trứng cút
- Canh thịt rau cúc
- Đu đủ
- Bún xương
6
03/01/2020 - Cơm trắng
- Tôm thịt sốt cà chua
- Canh xương bí xanh
- Sữa Vinamilk
- Xôi ruốc
NGƯỜI DUYỆT
HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thị Thu Hằng Bình Khê, ngày 20 tháng 12 năm 2019
NGƯỜI XD THỰC ĐƠN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 12/2019

Tuần 1: từ ngày 02/12-06/12/2019

Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ"    - Bữa chính: 9.500đ

                                               - Bữa Phụ:    4.000đ

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

Ghi chú

2

02/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

- Mì thịt

 

 

3

03/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt rim cà chua

- Canh xương củ quả

 

- Sữa đậu bánh mì

 

 

4

04/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt gà + thịt lợn rim

- Canh xương bắp cải

 

- Cháo xương

 

5

05/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh thịt rau cúc

 

- Bún xương

 

6

06/12/2019

- Cơm trắng

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh xương bí xanh

 

- Xôi ruốc

 

 

                               

                                     

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

      Bình Khê, ngày 29 tháng 11 năm 2019

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 12/2019

Tuần 1: từ ngày 02/12-06/12/2019

Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ"    - Bữa chính: 5.500đ

                                                   - Bữa Phụ:    3.000đ

                                                   - Bữa chính:  5.000đ

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

Bữa chính

Ghi chú

2

02/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

- Sữa Vinamilk

 

- Mì thịt

 

 

3

03/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt rim cà chua

- Canh xương củ quả

 

- Chuối

 

- Sữa đậu bánh mì

 

4

04/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt gà + thịt lợn rim

- Canh xương bắp cải

 

- Sữa Vinamilk

 

- Cháo xương

 

5

05/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh thịt rau cúc

 

- Đu đủ

 

- Bún xương

 

6

06/12/2019

- Cơm trắng

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh xương bí xanh

 

- Sữa Vinamilk

 

- Xôi ruốc

 

 

                               

                                     

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

      Bình Khê, ngày 29 tháng 11 năm 2019

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 12/2019

Tuần 2: từ ngày 09/12-13/12/2019

Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ"    - Bữa chính: 9.500đ

                                               - Bữa Phụ:    4.000đ

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

Ghi chú

2

09/12/2019

- Cơm trắng

- Trứng đúc thịt

- Canh xương khoai tây, cà rốt

 

- Chè đậu đen

 

3

10/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt gà + thịt lợn rim

- Canh xương bắp cải

 

- Cháo xương

 

4

11/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

- Xôi ruốc

 

5

12/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh xương củ quả

 

- Sữa đậu bánh mì

 

 

6

13/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt rim cà chua

- Canh xương rau cúc

 

- Bún xương

 

                               

                                     

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

      Bình Khê, ngày 29 tháng 11 năm 2019

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 12/2019

Tuần 2: từ ngày 09/12-13/12/2019

Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ"    - Bữa chính: 5.500đ

                                                   - Bữa Phụ:    3.000đ

                                                   - Bữa chính:  5.000đ

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

Bữa chính

Ghi chú

2

09/12/2019

- Cơm trắng

- Trứng đúc thịt

- Canh xương khoai tây, cà rốt

 

- Sữa Vinamilk

 

- Chè đậu đen

 

3

10/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt gà + thịt lợn rim

- Canh xương bắp cải

 

- Chuối

 

- Cháo xương

 

4

11/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

- Sữa Vinamilk

 

- Xôi ruốc

 

5

12/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh xương củ quả

 

- Bánh

 bông lan

 

- Sữa đậu bánh mì

 

6

13/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt rim cà chua

- Canh xương rau cúc

 

- Sữa Vinamilk

 

- Bún xương

 

                               

                                     

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

      Bình Khê, ngày 29 tháng 11 năm 2019

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền

 

 

 

TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 12/2019

Tuần 3: từ ngày 16/12-20/12/2019

Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ"    - Bữa chính: 9.500đ

                                               - Bữa Phụ:    4.000đ

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

Ghi chú

2

16/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

- Mì thịt

 

 

3

17/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt rim cà chua

- Canh xương củ quả

 

- Sữa đậu bánh mì

 

 

4

18/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt gà + thịt lợn rim

- Canh xương bắp cải

 

- Cháo xương

 

5

19/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh thịt rau cúc

 

- Bún xương

 

6

20/12/2019

- Cơm trắng

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh xương bí xanh

 

- Xôi ruốc

 

 

                               

                                     

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

      Bình Khê, ngày 06 tháng 12 năm 2019

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 12/2019

Tuần 3: từ ngày 16/12-20/12/2019

Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ"    - Bữa chính: 5.500đ

                                                   - Bữa Phụ:    3.000đ

                                                   - Bữa chính:  5.000đ

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

Bữa chính

Ghi chú

2

16/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

- Sữa Vinamilk

 

- Mì thịt

 

 

3

17/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt rim cà chua

- Canh xương củ quả

 

- Chuối

 

- Sữa đậu bánh mì

 

4

18/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt gà + thịt lợn rim

- Canh xương bắp cải

 

- Sữa Vinamilk

 

- Cháo xương

 

5

19/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh thịt rau cúc

 

- Đu đủ

 

- Bún xương

 

6

20/12/2019

- Cơm trắng

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh xương bí xanh

 

- Sữa Vinamilk

 

- Xôi ruốc

 

 

                                

                                     

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

      Bình Khê, ngày 06 tháng 12 năm 2019

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 12/2019

Tuần 4: từ ngày 23/12-27/12/2019

Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ"    - Bữa chính: 9.500đ

                                               - Bữa Phụ:    4.000đ

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

Ghi chú

2

23/12/2019

- Cơm trắng

- Trứng đúc thịt

- Canh xương khoai tây, cà rốt

 

- Chè đậu đen

 

3

24/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt gà + thịt lợn rim

- Canh xương bắp cải

 

- Cháo xương

 

4

25/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

- Xôi ruốc

 

5

26/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh xương củ quả

 

- Sữa đậu bánh mì

 

 

6

27/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt rim cà chua

- Canh xương rau cúc

 

- Bún xương

 

                               

                                     

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

      Bình Khê, ngày 06 tháng 12 năm 2019

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 12/2019

Tuần 4: từ ngày 23/12-27/12/2019

Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ"    - Bữa chính: 5.500đ

                                                   - Bữa Phụ:    3.000đ

                                                   - Bữa chính:  5.000đ

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

Bữa chính

Ghi chú

2

23/12/2019

- Cơm trắng

- Trứng đúc thịt

- Canh xương khoai tây, cà rốt

 

- Sữa Vinamilk

 

- Chè đậu đen

 

3

24/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt gà + thịt lợn rim

- Canh xương bắp cải

 

- Chuối

 

- Cháo xương

 

4

25/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

- Sữa Vinamilk

 

- Xôi ruốc

 

5

26/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh xương củ quả

 

- Bánh

 bông lan

 

- Sữa đậu bánh mì

 

6

27/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt rim cà chua

- Canh xương rau cúc

 

- Sữa Vinamilk

 

- Bún xương

 

                               

                                     

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

      Bình Khê, ngày 20 tháng 12 năm 2019

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền

 

 

 

TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 12/2019

Tuần 5: từ ngày 30/12-03/01/2020

Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ"    - Bữa chính: 9.500đ

                                               - Bữa Phụ:    4.000đ

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

Ghi chú

2

30/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

- Mì thịt

 

 

3

31/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt rim cà chua

- Canh xương củ quả

 

- Sữa đậu bánh mì

 

 

4

01/01/2020

- Cơm trắng

- Thịt gà + thịt lợn rim

- Canh xương bắp cải

 

- Cháo xương

 

5

02/01/2020

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh thịt rau cúc

 

- Bún xương

 

6

03/01/2020

- Cơm trắng

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh xương bí xanh

 

- Xôi ruốc

 

 

                                

                                     

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

      Bình Khê, ngày 20 tháng 12 năm 2019

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 12/2019

Tuần 5: từ ngày 30/12-03/01/2020

Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ"    - Bữa chính: 5.500đ

                                                   - Bữa Phụ:    3.000đ

                                                   - Bữa chính:  5.000đ

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

Bữa chính

Ghi chú

2

30/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

- Sữa Vinamilk

 

- Mì thịt

 

 

3

31/12/2019

- Cơm trắng

- Thịt rim cà chua

- Canh xương củ quả

 

- Chuối

 

- Sữa đậu bánh mì

 

4

01/01/2020

- Cơm trắng

- Thịt gà + thịt lợn rim

- Canh xương bắp cải

 

- Sữa Vinamilk

 

- Cháo xương

 

5

02/01/2020

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh thịt rau cúc

 

- Đu đủ

 

- Bún xương

 

6

03/01/2020

- Cơm trắng

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh xương bí xanh

 

- Sữa Vinamilk

 

- Xôi ruốc

 

 

                                

                                     

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

      Bình Khê, ngày 20 tháng 12 năm 2019

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu