THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM HỌC 2019 - 2020


TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 09/2019

Tuần 2: từ ngày 06/09-13/09/2019

Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ"    - Bữa chính: 9.500đ

                                               - Bữa Phụ:    4.000đ

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

Ghi chú

6

06/09/2019

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh cua ( cáy) rau đay, mồng tơi

 

- Bún xương

 

2

09/09/2019

- Cơm trắng

- Trứng đúc thịt

- Canh xương rau ngót

 

- Chè đậu đen

 

3

10/09/2019

- Cơm trắng

- Thịt - Cá sốt cà chua

- Canh cá rau cải

 

- Xôi ruốc

 

4

11/09/2019

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh cua ( cáy) rau đay, mồng tơi

 

- Bún xương

 

5

12/09/2019

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh xương củ quả

 

- Sữa đậu bánh mì

 

 

6

13/09/2019

- Cơm trắng

- Thịt rim

- Canh cua (cáy) rau đay, mồng tơi

 

-  Mì thịt

 

 

 

                               

                                     

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

     Bình Khê, ngày 02 tháng 09 năm 2019

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 09/2019

Tuần 2: từ ngày 06/09-13/09/2019

Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ"   - Bữa chính: 5.500đ

                                                   - Bữa Phụ:    3.000đ

                                                   - Bữa chính:  5.000đ

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

Bữa chính

Ghi chú

6

06/09/2019

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh cua ( cáy) rau đay, mồng tơi

 

- Đu đủ

 

- Bún xương

 

2

09/09/2019

- Cơm trắng

- Trứng đúc thịt

- Canh xương rau ngót

 

- Sữa Vinamilk

 

- Chè đậu đen

 

3

10/09/2019

- Cơm trắng

- Thịt - Cá sốt cà chua

- Canh cá rau cải

 

- Chuối

 

- Xôi ruốc

 

4

11/09/2019

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh cua ( cáy) rau đay, mồng tơi

 

- Sữa Vinamilk

 

- Bún xương

 

5

12/09/2019

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh xương củ quả

- Bánh

 bông lan

- Sữa đậu bánh mì

 

6

13/09/2019

- Cơm trắng

- Thịt rim

- Canh cua (cáy) rau đay, mồng tơi

 

- Sữa Vinamilk

 

-  Mì thịt

 

 

                               

                                     

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

      Bình Khê, ngày 02 tháng 09 năm 2019

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền

 

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 09/2019

Tuần 3: từ ngày 16/09 - 20/09/2019

Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ"    - Bữa chính: 9.500đ

                                               - Bữa Phụ:    4.000đ

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

Ghi chú

2

16/09/2019

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

- Mì thịt

 

 

3

17/09/2019

- Cơm trắng

- Thịt rim

- Canh cua rau đay-mồng tơi

 

- Sữa đậu bánh mì

 

 

4

18/09/2019

- Cơm trắng

- Thịt gà + thịt lợn rim

- Canh xương bí đỏ

 

- Cháo xương

 

5

19/09/2019

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh cua rau đay- mồng tơi

 

- Bún xương

 

6

20/09/2019

- Cơm trắng

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh xương củ quả

 

- Xôi ruốc

 

 

                               

                                     

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

      Bình Khê, ngày 13 tháng 09 năm 2019

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 09/2019

Tuần 3: từ ngày 16/09-20/09/2019

Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ"    - Bữa chính: 5.500đ

                                                   - Bữa Phụ:    3.000đ

                                                   - Bữa chính:  5.000đ

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

Bữa chính

Ghi chú

2

16/09/2019

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

- Sữa Vinamilk

 

- Mì thịt

 

 

3

17/09/2019

- Cơm trắng

- Thịt rim

- Canh cua rau đay-mồng tơi

 

- Chuối

 

- Sữa đậu bánh mì

 

 

4

18/09/2019

- Cơm trắng

- Thịt gà + thịt lợn rim

- Canh xương bí đỏ

 

- Sữa Vinamilk

 

- Cháo xương

 

5

19/09/2019

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

-Canh cua rau đay- mồng tơi

 

- Đu đủ

 

- Bún xương

 

6

20/09/2019

- Cơm trắng

- Tôm thịt sốt cà chua

- Canh xương củ quả

 

- Sữa Vinamilk

 

- Xôi ruốc

 

                               

                                     

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

      Bình Khê, ngày 13 tháng 09 năm 2019

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền

 

 

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 09/2019

Tuần 4: từ ngày 23/09-27/09/2019

Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ"    - Bữa chính: 9.500đ

                                               - Bữa Phụ:    4.000đ

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

Ghi chú

2

23/09/2019

- Cơm trắng

- Trứng đúc thịt

- Canh xương rau ngót

 

- Chè đậu đen

 

3

24/09/2019

- Cơm trắng

- Cá sốt cà chua

- Canh cá rau cải

 

- Xôi ruốc

 

4

25/09/2019

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh cua ( cáy) rau đay, mồng tơi

 

- Bún xương

 

5

26/09/2019

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh xương củ quả

 

- Sữa đậu bánh mì

 

 

6

27/09/2019

- Cơm trắng

- Thịt rim

- Canh cua (cáy) rau đay, mồng tơi

 

-  Mì thịt

 

 

                               

                                     

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

      Bình Khê, ngày 20 tháng 09 năm 2019

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền

 

 

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 09/2019

Tuần 4: từ ngày 23/09-27/09/2019

Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ"    - Bữa chính: 5.500đ

                                                   - Bữa Phụ:    3.000đ

                                                   - Bữa chính:  5.000đ

 

Thứ

Bữa chính

Bữa phụ

Bữa chính

Ghi chú

2

23/09/2019

- Cơm trắng

- Trứng đúc thịt

- Canh xương rau ngót

 

- Sữa Vinamilk

 

- Chè đậu đen

 

3

24/09/2019

- Cơm trắng

- Cá sốt cà chua

- Canh cá rau cải

 

- Chuối

 

- Xôi ruốc

 

4

25/09/2019

- Cơm trắng

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh cua ( cáy) rau đay, mồng tơi

 

- Sữa Vinamilk

 

- Bún xương

 

5

26/09/2019

- Cơm trắng

- Thịt kho tàu trứng cút

- Canh xương củ quả

- Bánh

 bông lan

- Sữa đậu bánh mì

 

6

27/09/2019

- Cơm trắng

- Thịt rim

- Canh cua (cáy) rau đay, mồng tơi

 

- Sữa Vinamilk

 

-  Mì thịt

 

 

                               

                                     

 

NGƯỜI DUYỆT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

      Bình Khê, ngày 20 tháng 09 năm 2019

NGƯỜI XD THỰC ĐƠN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hiền

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: