LỊCH TRỰC CÁC NGÀY NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, LỄ CHIẾN THẮNG, QUỐC TẾ LAO ĐỘNG NĂM 2019.


Căn cứ công văn số 805/SGDĐT-VP ngày 10/4/2019  của Sở GD&ĐT Quảng Ninh  " V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung  trong những ngày nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng vương ( 10/03 âm lịch) và Lễ Chiến thắng ( 30/04), Quốc tế Lao động ( 01/05)" năm 2019.

Trường mầm non Hoa Anh Đào Phân công các cá nhân có nhiệm vụ trực và giải quyết các công việc của trường trong dịp nghỉ lễ.

I. Trực các ngày nghỉ dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Stt

Ngày trực

Họ tên người trực

Chức vụ

Số ĐT

1

13/04/2019

( Thứ bảy)

Trần Thị Kim Nhung

 

P.hiệu trưởng

0399556167

2

14/04/2019

( Chủ nhật)

 Nguyễn Thị Thu Hằng

Hiệu trưởng

 0776426009

3

15/04/2019

( Thứ hai)

 Vũ Thị Hiền

 

P.hiệu trưởng

0936257885

  II Trực các ngày nghỉ dịp Lễ Chiến thắng, Quốc tế Lao động

Stt

Ngày trực

Họ tên người trực

Chức vụ

Số ĐT

1

27/04/2019

( Thứ bảy)

Vũ Thị Hiền

P.hiệu trưởng

0936257885

2

28/04/2019

( Chủ nhật)

Trần Thị Kim Nhung

Hiệu trưởng

0399556167

3

29/04/2019

( Thứ hai)

Nguyễn Thị Thu Hằng 

P.hiệu trưởng

0776426009

 

4

30/04/2019

( Chủ nhật)

Vũ Thị Hiền

P.hiệu trưởng

0936257885

5

01/05/2019

( Thứ hai)

Trần Thị Kim Nhung

P.hiệu trưởng

0399556167

          - Thời gian trực: Giờ hành chính theo quy định.

          3.  Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường:

          -  Chủ động bảo vệ cơ sở vật chất của nhóm lớp, bộ phận được giao phụ trách, không để xảy ra mất mát, hư hỏng trong những ngày nghỉ, thực hiện nghiêm túc quy định về  công tác phòng chống cháy nổ; các biện pháp phòng ngừa thiên tai và các tình huống thời tiết bất thường có thể xảy ra.

          - Thông báo lịch nghỉ của nhà trường đến cha mẹ học sinh để phối hợp quản lý học sinh; dặn dò học sinh, nhắc nhở gia đình học sinh biện pháp phòng chống tai nạn thương tích, phòng ngừa ốm đau, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, … trong những ngày nghỉ.

Trường mầm non Hoa Anh Đào báo cáo Phòng GD&ĐT Đông Triều và thông báo đến toàn thể CB,GV,NV nhà trường biết để thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định trên.

Nơinhận:                                                                         

 

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (b/c)

- Website trường

- CB,GV,NV (t/h)

- Lưu VT

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu