27786423_1800657013560100_2022979967_o.jpg
anh bia1.jpg
banner8_700.jpg
bannerup3_700.jpg
D.c Hieu truong tang qua cac chau.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

THỰC ĐƠN THÁNG 12/2019

TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 12/2019 Tuần 1: từ ngày 02/12-06/12/2019 Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ" - Bữa chính: 9.500đ - Bữa Phụ: 4.000đ Thứ Bữa chính Bữa phụ Ghi chú 2 02/12/2019 - Cơm trắng - Thịt đậu sốt cà chua - Canh xương bí đỏ - Mì thịt 3 03/12/2019 - Cơm trắng - Thịt rim cà chua - Canh xương củ quả - Sữa đậu bánh mì 4 04/12/2019 - Cơm trắng - Thịt gà + thịt lợn rim - Canh xương bắp cải - Cháo xương 5 05/12/2019 - Cơm trắng - Thịt kho tàu trứng cút - Canh thịt rau cúc - Bún xương 6 06/12/2019 - Cơm trắng - Tôm thịt sốt cà chua - Canh xương bí xanh - Xôi ruốc NGƯỜI DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thu Hằng Bình Khê, ngày 29 tháng 11 năm 2019 NGƯỜI XD THỰC ĐƠN PHÓ HIỆU TRƯỞNG Vũ Thị Hiền THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 12/2019 Tuần 1: từ ngày 02/12-06/12/2019 Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ" - Bữa chính: 5.500đ - Bữa Phụ: 3.000đ - Bữa chính: 5.000đ Thứ Bữa chính Bữa phụ Bữa chính Ghi chú 2 02/12/2019 - Cơm trắng - Thịt đậu sốt cà chua - Canh xương bí đỏ - Sữa Vinamilk - Mì thịt 3 03/12/2019 - Cơm trắng - Thịt rim cà chua - Canh xương củ quả - Chuối - Sữa đậu bánh mì 4 04/12/2019 - Cơm trắng - Thịt gà + thịt lợn rim - Canh xương bắp cải - Sữa Vinamilk - Cháo xương 5 05/12/2019 - Cơm trắng - Thịt kho tàu trứng cút - Canh thịt rau cúc - Đu đủ - Bún xương 6 06/12/2019 - Cơm trắng - Tôm thịt sốt cà chua - Canh xương bí xanh - Sữa Vinamilk - Xôi ruốc NGƯỜI DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thu Hằng Bình Khê, ngày 29 tháng 11 năm 2019 NGƯỜI XD THỰC ĐƠN PHÓ HIỆU TRƯỞNG Vũ Thị Hiền TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 12/2019 Tuần 2: từ ngày 09/12-13/12/2019 Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ" - Bữa chính: 9.500đ - Bữa Phụ: 4.000đ Thứ Bữa chính Bữa phụ Ghi chú 2 09/12/2019 - Cơm trắng - Trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây, cà rốt - Chè đậu đen 3 10/12/2019 - Cơm trắng - Thịt gà + thịt lợn rim - Canh xương bắp cải - Cháo xương 4 11/12/2019 - Cơm trắng - Thịt đậu sốt cà chua - Canh xương bí đỏ - Xôi ruốc 5 12/12/2019 - Cơm trắng - Thịt kho tàu trứng cút - Canh xương củ quả - Sữa đậu bánh mì 6 13/12/2019 - Cơm trắng - Thịt rim cà chua - Canh xương rau cúc - Bún xương NGƯỜI DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thu Hằng Bình Khê, ngày 29 tháng 11 năm 2019 NGƯỜI XD THỰC ĐƠN PHÓ HIỆU TRƯỞNG Vũ Thị Hiền THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 12/2019 Tuần 2: từ ngày 09/12-13/12/2019 Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ" - Bữa chính: 5.500đ - Bữa Phụ: 3.000đ - Bữa chính: 5.000đ Thứ Bữa chính Bữa phụ Bữa chính Ghi chú 2 09/12/2019 - Cơm trắng - Trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây, cà rốt - Sữa Vinamilk - Chè đậu đen 3 10/12/2019 - Cơm trắng - Thịt gà + thịt lợn rim - Canh xương bắp cải - Chuối - Cháo xương 4 11/12/2019 - Cơm trắng - Thịt đậu sốt cà chua - Canh xương bí đỏ - Sữa Vinamilk - Xôi ruốc 5 12/12/2019 - Cơm trắng - Thịt kho tàu trứng cút - Canh xương củ quả - Bánh bông lan - Sữa đậu bánh mì 6 13/12/2019 - Cơm trắng - Thịt rim cà chua - Canh xương rau cúc - Sữa Vinamilk - Bún xương NGƯỜI DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thu Hằng Bình Khê, ngày 29 tháng 11 năm 2019 NGƯỜI XD THỰC ĐƠN PHÓ HIỆU TRƯỞNG Vũ Thị Hiền TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 12/2019 Tuần 3: từ ngày 16/12-20/12/2019 Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ" - Bữa chính: 9.500đ - Bữa Phụ: 4.000đ Thứ Bữa chính Bữa phụ Ghi chú 2 16/12/2019 - Cơm trắng - Thịt đậu sốt cà chua - Canh xương bí đỏ - Mì thịt 3 17/12/2019 - Cơm trắng - Thịt rim cà chua - Canh xương củ quả - Sữa đậu bánh mì 4 18/12/2019 - Cơm trắng - Thịt gà + thịt lợn rim - Canh xương bắp cải - Cháo xương 5 19/12/2019 - Cơm trắng - Thịt kho tàu trứng cút - Canh thịt rau cúc - Bún xương 6 20/12/2019 - Cơm trắng - Tôm thịt sốt cà chua - Canh xương bí xanh - Xôi ruốc NGƯỜI DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thu Hằng Bình Khê, ngày 06 tháng 12 năm 2019 NGƯỜI XD THỰC ĐƠN PHÓ HIỆU TRƯỞNG Vũ Thị Hiền THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 12/2019 Tuần 3: từ ngày 16/12-20/12/2019 Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ" - Bữa chính: 5.500đ - Bữa Phụ: 3.000đ - Bữa chính: 5.000đ Thứ Bữa chính Bữa phụ Bữa chính Ghi chú 2 16/12/2019 - Cơm trắng - Thịt đậu sốt cà chua - Canh xương bí đỏ - Sữa Vinamilk - Mì thịt 3 17/12/2019 - Cơm trắng - Thịt rim cà chua - Canh xương củ quả - Chuối - Sữa đậu bánh mì 4 18/12/2019 - Cơm trắng - Thịt gà + thịt lợn rim - Canh xương bắp cải - Sữa Vinamilk - Cháo xương 5 19/12/2019 - Cơm trắng - Thịt kho tàu trứng cút - Canh thịt rau cúc - Đu đủ - Bún xương 6 20/12/2019 - Cơm trắng - Tôm thịt sốt cà chua - Canh xương bí xanh - Sữa Vinamilk - Xôi ruốc NGƯỜI DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thu Hằng Bình Khê, ngày 06 tháng 12 năm 2019 NGƯỜI XD THỰC ĐƠN PHÓ HIỆU TRƯỞNG Vũ Thị Hiền TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 12/2019 Tuần 4: từ ngày 23/12-27/12/2019 Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ" - Bữa chính: 9.500đ - Bữa Phụ: 4.000đ Thứ Bữa chính Bữa phụ Ghi chú 2 23/12/2019 - Cơm trắng - Trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây, cà rốt - Chè đậu đen 3 24/12/2019 - Cơm trắng - Thịt gà + thịt lợn rim - Canh xương bắp cải - Cháo xương 4 25/12/2019 - Cơm trắng - Thịt đậu sốt cà chua - Canh xương bí đỏ - Xôi ruốc 5 26/12/2019 - Cơm trắng - Thịt kho tàu trứng cút - Canh xương củ quả - Sữa đậu bánh mì 6 27/12/2019 - Cơm trắng - Thịt rim cà chua - Canh xương rau cúc - Bún xương NGƯỜI DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thu Hằng Bình Khê, ngày 06 tháng 12 năm 2019 NGƯỜI XD THỰC ĐƠN PHÓ HIỆU TRƯỞNG Vũ Thị Hiền THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 12/2019 Tuần 4: từ ngày 23/12-27/12/2019 Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ" - Bữa chính: 5.500đ - Bữa Phụ: 3.000đ - Bữa chính: 5.000đ Thứ Bữa chính Bữa phụ Bữa chính Ghi chú 2 23/12/2019 - Cơm trắng - Trứng đúc thịt - Canh xương khoai tây, cà rốt - Sữa Vinamilk - Chè đậu đen 3 24/12/2019 - Cơm trắng - Thịt gà + thịt lợn rim - Canh xương bắp cải - Chuối - Cháo xương 4 25/12/2019 - Cơm trắng - Thịt đậu sốt cà chua - Canh xương bí đỏ - Sữa Vinamilk - Xôi ruốc 5 26/12/2019 - Cơm trắng - Thịt kho tàu trứng cút - Canh xương củ quả - Bánh bông lan - Sữa đậu bánh mì 6 27/12/2019 - Cơm trắng - Thịt rim cà chua - Canh xương rau cúc - Sữa Vinamilk - Bún xương NGƯỜI DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thu Hằng Bình Khê, ngày 20 tháng 12 năm 2019 NGƯỜI XD THỰC ĐƠN PHÓ HIỆU TRƯỞNG Vũ Thị Hiền TRƯỜNG MN HOA ANH ĐÀO THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 12/2019 Tuần 5: từ ngày 30/12-03/01/2020 Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ" - Bữa chính: 9.500đ - Bữa Phụ: 4.000đ Thứ Bữa chính Bữa phụ Ghi chú 2 30/12/2019 - Cơm trắng - Thịt đậu sốt cà chua - Canh xương bí đỏ - Mì thịt 3 31/12/2019 - Cơm trắng - Thịt rim cà chua - Canh xương củ quả - Sữa đậu bánh mì 4 01/01/2020 - Cơm trắng - Thịt gà + thịt lợn rim - Canh xương bắp cải - Cháo xương 5 02/01/2020 - Cơm trắng - Thịt kho tàu trứng cút - Canh thịt rau cúc - Bún xương 6 03/01/2020 - Cơm trắng - Tôm thịt sốt cà chua - Canh xương bí xanh - Xôi ruốc NGƯỜI DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thu Hằng Bình Khê, ngày 20 tháng 12 năm 2019 NGƯỜI XD THỰC ĐƠN PHÓ HIỆU TRƯỞNG Vũ Thị Hiền THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 12/2019 Tuần 5: từ ngày 30/12-03/01/2020 Tiền ăn " 13.500đ/ ngày/trẻ" - Bữa chính: 5.500đ - Bữa Phụ: 3.000đ - Bữa chính: 5.000đ Thứ Bữa chính Bữa phụ Bữa chính Ghi chú 2 30/12/2019 - Cơm trắng - Thịt đậu sốt cà chua - Canh xương bí đỏ - Sữa Vinamilk - Mì thịt 3 31/12/2019 - Cơm trắng - Thịt rim cà chua - Canh xương củ quả - Chuối - Sữa đậu bánh mì 4 01/01/2020 - Cơm trắng - Thịt gà + thịt lợn rim - Canh xương bắp cải - Sữa Vinamilk - Cháo xương 5 02/01/2020 - Cơm trắng - Thịt kho tàu trứng cút - Canh thịt rau cúc - Đu đủ - Bún xương 6 03/01/2020 - Cơm trắng - Tôm thịt sốt cà chua - Canh xương bí xanh - Sữa Vinamilk - Xôi ruốc NGƯỜI DUYỆT HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thu Hằng Bình Khê, ngày 20 tháng 12 năm 2019 NGƯỜI XD THỰC ĐƠN PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Chi tiết

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ tư, ngày 03 / 03 / 2021

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.