LỊCH TRỰC PHÒNG CHỐNG COVID-19


    PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO

 

LỊCH PHÂN CÔNG

TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Từ ngày 28/01 – 31/01/2021

STT

Ngày trực

Họ và tên

người trực

Chức vụ

Số

điện thoại

1

Thứ 5

28/01/2021

Nguyễn Thị Thu

Hiệu trưởng

0932336909

Phạm Thị Hiển

Nhân viên KT

0339139561

2

Thứ 6

29/01/2021

Vũ Thị Hiền

Phó hiệu trưởng

0345047368

Lưu Thị Mùi

Nhân viên Y tế

0397100369

3

Thứ 7

30/01/2021

Nguyễn Thị Tuyết

CTCĐ

0906136726

Phạm Thị Hiển

Nhân viên KT

0339139561

4

Chủ nhật

31/01/2021

Lưu Thị Mùi

Nhân viên Y tế

0397100369

Nguyễn Thị Thu

TTCM

0978423986

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

( Đã ký)

Nguyễn Thị Thu

NGƯỜI LÊN LỊCH

P.HT

( Đã ký)

 Vũ Thị Hiền

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu