QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CBGVNVChưa có lời bình nào. Bắt đầu