Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
Email: mn.had.ntthu@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh
Website:
Đơn vị: Trường MN Hoa Anh Đào
Chức vụ: TTCM NT
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 759       Đã duyệt: 745       Tổng điểm: 272

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt
Thống kê